Caron Sloan Zuger
Mini-Tulips & Dutch Iris
watercolor
12 7/8” x 14”

SOLD